Skip to content

Бланк акта розслідування обставин нещасних випадків невиробничого характеру

Скачать бланк акта розслідування обставин нещасних випадків невиробничого характеру djvu

Назва організації, яка проводила розслідування _. Стислий виклад обставин нещасного випадку _. Нещасний випадок невиробничого характеру розслідується за нормативним документом Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. ПОЯСНЕННЯ до заповнення акта за формою НТ про нещасний випадок невиробничого характеру.

Акт про нещасний випадок невиробничого характеру. нещасних випадків невиробничого характеру.

«Нещасними випадками невиробничого характеру є не пов’язані з виконанням трудових обов’язків травми (у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою), отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, а також травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо, які призвели до ушкодження здоров’я або смерті потерпілих (п.

2 Порядку № ).»  Рис. 3. Зразок акта розслідування нещасного випадку невиробничого характеру за формою НТ. Рис. 4. Фрагмент журналу реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру. 2 с. Постанова Кабінету Міністрів України від р. № "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру". Форма НТ. Приклад оформлення.

Акт о несчастном случае непроизводственного характера. Форма НТ. ЛІГА:ЗАКОН Бланк формы от Акт о несчастном случае непроизводственного характера. Форма НТ. Опрос. Новости. Квитанції про прийняття звітності підписуватиме вже податкова служба. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру.

4. Лікувально-профілактичні заклади ведуть реєстрацію нещасних випадків в окремому журналі за формою, що затверджується МОЗ. Про кожний нещасний випадок лікувально-профілактичний заклад протягом доби надсилає місцевому органу виконавчої влади повідомлення за формою, що затверджується МОЗ.  До участі в роботі комісії можуть залучатися представники відповідного лікувально-профілактичного закладу та страхової організації (якщо потерпілий був застрахований), а також представники організації, відповідальної за додержання умов безпеки на території, об'єкті, де стався нещасний випадок.

База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо. Нещасний випадок невиробничого характеру розслідується за нормативним документом Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. Нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими особами, розслідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий.

Приклад наказа про створення комісії. ВИКАЧАТИ. Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних днів після утворення комісії.

За результатами розслідування нещасного випадку складається акт форми НТ. Приклад оформлення акту НТ. ВИКАЧАТИ. Необхідна кількість прим. Нещасні випадки невиробничого характеру розслідуються згідно "Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру" (затв. постановою Кабінету Міністрів України р., змін.

і доп. р., р., Акт розслідування нещасного випадку невиробничого характеру | | download | B–OK. Download books for free. Find books.

doc, djvu, EPUB, txt